Nasz Zarząd

 

mgr Agnieszka Sobczak – Prezes Zarządu
Joanna Bożek- Cyrulewska – v-ce Prezes Zarządu
mgr Jolanta Lipska- Zawileńska – Skarbnik
mgr Joanna Dynkowska – Członek Zarządu
mgr Patrycja Cyruk- Sekretarz